Serwis techniczny

Nasz serwis zapewnia skuteczny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną i urządzeniami technicznymi. Analizujemy wszystkie potrzeby napraw, konserwacji i zaopatrzenia w środki techniczne by zapewnić ciągłość działania ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny marki Fresenius.

Nasze gwarancje:

 • wysoko kwalifikowany personel techniczny,
 • pełne zabezpieczenie w aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • rozwinięty system zaopatrzenia w części zamienne,
 • współpraca z działem marketingu i działem obsługi klienta,
 • doradztwo techniczne.


Międzynarodowe standardy koncernu Fresenius Medical Care:

 • stworzenia systemu gwarancji jakości poprzez stałe gromadzenie danych o:
  • użytkowanym sprzęcie,
  • stanie instalacji elektrycznej,
  • systemie zasilania wodą,
  • ilości uszkodzonych aparatów i przyczynach uszkodzenia,
  • zużyciu części na naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i przeglądy techniczne,
  • przestrzeganiu procedur dezynfekcji.
 • stała aktualizacja systemu raportowania,
 • zapewnienie dostępu do aktualnej dokumentacji technicznej,
 • regularne uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji technicznej i obsługowej,
 • regularne sprawdzanie informacji serwisowych dostępnych w internetowej bazie danych SOS,
 • szkolenie personelu technicznego,
 • legalizacja użytkowanych przyrządów i narzędzi pomiarowych,
 • przestrzeganie procedur ESD,
 • przestrzeganie procedur dezynfekcji narzędzi i przyrządów pomiarowych,
 • zaopatrzenie i obsługa w części zamienne.


Dział Obsługi Klienta Serwisu

tel. 61 8392 655
faks. 61 8392 654

serwis.pl@fmc-ag.com