Badania i rozwój

Badania, technologie, doświadczenie - kluczowa kombinacja postępu.

Fresenius Medical Care jest przedsiębiorstwem wysoce innowacyjnym. Dążymy do ciągłego ulepszania i poprawy naszych terapii dializacyjnych i produktów. Wynika to między innymi z naszej strategii wzrostu.
Priorytetem jest dla nas praca nad poprawą jakości życia naszych pacjentów, a osiągamy to poprzez postępy w terapiach i technologiach. Kluczem to tego są innowacje, które tworzymy dzięki badaniom i rozwojowi firmy. W połączeniu z odpowiednio dobraną terapią, która uwzględnia specyficzne potrzeby różnych pacjentów możemy dalej optymalizować nasze usługi.
Badania i rozwój odgrywają bardzo znaczącą rolę w naszej firmie – pozwalają na oferowanie najlepszego możliwego sprzętu do dializ dzisiaj i kształtują standardy jakościowe jutra.
Zanim rozpoczniemy rozwój jakiegokolwiek produktu, pytamy: co możemy zrobić lepiej? W procesie rozwoju nasz dział badań, opierający się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy swoich pracowników, jest w stałym kontakcie z ekspertami z zakresu hemodializy i dializy otrzewnowej, zarówno wewnątrz firmy, jak i osobami z poza niej.
Działania z zakresu badań i rozwoju Fresenius Medical Care są bardzo korzystne z perspektywy pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa, jakim jesteśmy. Fakt, że oferujemy zarówno opiekę dializacyjną, jak i produkty do dializ ma bardzo duże pozytywne znaczenie przy projektowaniu i tworzeniu nowych produktów. Możemy korzystać z codziennej praktyki dializacyjnej naszych ośrodków, w których leczymy prawie 200.000 pacjentów, ratującymi ich życie zabiegami dializy. Stały kontakt z lekarzami, pielęgniarkami i pacjentami pozwala nam sprostać oczekiwaniom tych, którzy są najbliżej terapii.
Innowacyjność Fresenius Medical Care ma swoje odzwierciedlenie w liczbie patentów oraz zgłoszeń patentowych, do których posiadamy prawa. Pod koniec 2009 roku posiadaliśmy prawa do 2.850 patentów z około 560 grup patentowych.
Obecnie w naszym dziale badań i rozwoju pracuje prawie 500 pracowników na całym świecie. Ośrodki głównie zlokalizowane są w Niemczech i USA.
W 2009 wydatki na badania i tworzenie nowych produktów wyniosły ponad 94 mln. USD.