Kontakt

Fresenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
tel.: +48 61 8392 600
faks: +48 61 8392 601
www.fresenius.com.pl
e-mail: sekretariat@fmc.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;
KRS: 0000076738
NIP: 783-14-80-785
kapitał zakładowy i wpłacony: 30.000.000 PLN

Linki

Dział Obsługi Klienta

tel. 61 8392 688
tel. 61 8392 608

faks. 61 8392 681

Dział Obsługi Klienta Serwisu

tel. 61 8392 655
faks. 61 8392 654

e-mail: serwis@fmc.pl