Kontakt

Fresenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
tel.: +48 61 8392 600
faks: +48 61 8392 601
www.fresenius.com.pl
e-mail: sekretariat.pl@fmc-ag.com

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;
KRS: 0000076738
NIP: 783-14-80-785
kapitał zakładowy i wpłacony: 30.000.000 PLN

Dane do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Alexandra Blanchet
e-mail: Alexandra.Blanchet@fmc-ag.com

Dane do kontaktu z lokalnym Specjalistą ds. ochrony danych osobowych:

e-mail: daneosobowe.pl@fmc-ag.com
 

Linki

Dział Obsługi Klienta

tel. 61 8392 688
tel. 61 8392 608

faks. 61 8392 681

zamowienia.pl@fmc-ag.com
magdalena.godzich@fmc-ag.com
aldona.janicka@fmc-ag.com

Dział Obsługi Klienta Serwisu

tel. 61 8392 655
faks. 61 8392 654

serwis.pl@fmc-ag.com