Kontakt

Fresenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
tel. +48 61 8392 600
faks. +48 61 8392 601
www.fresenius.com.pl
e-mail: sekretariat@fmc.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;
KRS: 0000076738
NIP: 783-14-80-785
kapitał zakładowy i wpłacony: 30.000.000 PLN

Linki

Dział Obsługi Klienta

tel. 61 8392 645
tel. 61 8392 636

tel. 61 8392 656
tel. 61 8392 608

faks. 61 8392 634
faks. 61 8392 657

Dział Obsługi Klienta Serwisu

tel. 61 8392 655
faks. 61 8392 654

e-mail: serwis@fmc.pl

Dział Handlowy

tel: 61 8392 621
tel. 61 8392 688

faks: 61 8393 681