DRUGIE ŻYCIE

„Drugie życie” to kampania informacyjno-edukacyjna, której organizatorem jest Fresenius Medical Care Polska. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom.
Kampania skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Przy wsparciu organizatorów, uczniowie przeprowadzają własne działania promocyjne - szkolne kampanie, które sprawiają, że ich rówieśnicy wiedzą czym jest oświadczenie woli, a transplantacje stają się tematem rozmów nie tylko w szkolnych murach.
Akcja „Drugie życie” prowadzona jest od początku 2009, obecnie zaczęła się jej VIII edycja. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i lokalnych środowisk szkół, w których jest prowadzona. Pomysłowość i zaangażowanie uczniów za każdym razem nas zaskakuje i dlatego chcemy kampanię tę prowadzić w jak najszerszym zakresie.
Nasza kampania w skali kraju uzyskała patronat Ministerstwa Edukcacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie".
Wszelkie szczegółowe informacje m.in. relacje ze szkół, druki oświadczenia woli, regulamin akcji znajdują się na dedykowanej kampanii stronie internetowej www.drugiezycie.eu